Šta je UISBAX?

UISBAX je sveobuhvatni, multijezični informacioni sistem za univerzitete/sveučilišta koji izvode nastavu u skladu sa bolonjskim principima.
Informacioni sistem se sastoji od više modula koji olakšavaju, unapređuju i ubrzavaju rad univerziteta/sveučilišta.
Kontaktirajte nas za više informacija i termin za prezentaciju sistema.

Modul za administratore predstavlja centralni modul koji je namjenjem administratorima i naprednim korisnicima sistema UISBAX. U njemu se definišu svi neophodni parametri i elementi sistema, uključujući i korisnike, te premisije i uloge korisnika.

Modul za administrator obuhvata:

• unošenje i osnovnih podataka u sistem (države, gradovi, titule, nivoe obrazovanja, tipove srednjih škola upisanih studenta)
• definisanje i rad sa korisnicima sistema (dodavanje korisnika, uloga korisnika, ovlašćenja korisnika unutar sistema)
• rad na unošenju i organizovanju fakulteta / odsjeka na univerzitetu unutar informacionog sistema
• pristup svim ostalim modulima sistema
Najobimniji i najkompleksniji modul u sistemu je sistem za studentsku službu. Ovo je modul koji je predviđen za korisnike koji rade u studentkoj službi, ali i korisnika koji treba da imaju pristup određenim izvještajima. U ovom modulu se obavljaju sve radnje vezane za unošenje školskih godina, definisanje nastavnih planova u sistemu, unos predmeta, dodjelu predmeta profesorima i asistentima, kompletan rad sa studentima, štampanje dokumenata koje studenti zahtjevaju putem sistema, unošenje i aktiviranje anketa, komunikacija sa studentima i ostalim korisnicima sistema i td.

Modul za studentsku službu obuhvata:

• definisanje tipova predmeta
• unošenje predmeta u informacioni sistem
• definisanje tipova dokumenata
• otvarnje školskih godina (automatizovano)
• unos nastavnog osoblja (profesora i asistenata) i rad sa njihovim osnovim podacima
• definisanje tipova testova i zadaća u informacionom sistemu, a u skladu sa pravilima studiranja univerziteta
• definisanje i unos predmeta u skladu sa nastavnim planovima i programima za faklutete / odsjeke po školskim godinama
• dodjeljivanje zaduženja nastavnom osoblju po nastavnim planovima i programima za pkolske godine
• unos studenata i rad sa osnovim podacima o studentima u informacionom sistema
• praćenje i evidentiranje progresa studenata u toku studija (ovjere semestara)
• upis studenata na odgovarajuće predmete u toku školske godine / semestra -automatizovano
• dodavanje i praćenje anketa,
• štampanje dokumenata po zahtjevu studenta, npr. prepis ocjena, potvrda o studiranju i sl.
• štampanje liste studenata po fakultetima, odsjecima i predmetima
• štampanje statističkih podataka vezanih za ocjene studenata (prosjeci)
• štampanje statističkih podataka vezanih za broj upisanih studenata
• štampanje statističkih podataka vezanih za ankete
• komunikaciju sa korisnicima putem poruka unutar informacionog sistema
• slanje grupnih poruka studentima
• kalendar koji sadrži sve aktivnosti dodane u sistemu
• olakšan, jednostavan pregled aktivnosti/ocjena/predmeta kroz sve školske godine
Modul za nastavno osoblje, je modul koji je namjenjen profesorima i asistentima i on je organizovan i implementiran kao posebna cjelina.

Modul za nastavno osoblje (profesore i asistente) obuhvata:

• rad sa predmetima po zaduženju
• dodavanje materijala za predmete
• definisanje termina održavanja predavanja i vježbi
• definisanje termina predaje zadaća
• definisanje termina održavanja ispitnih rokova
• bodovanje studenata po osnovu prisustva, urađenih zadaća i rezultata na ispitima
• zaključivanje ocjena
• pregled zaduženja i razduženja u bibliotec
• kalendar koji sadrži sve aktivnosti dodane u sistemu
• komunikaciju sa korisnicima putem poruka unutar informacionog sistema
• slanje grupnih poruka studentima
Modul za vođenje biblioteke i bibliotečkog fonda na univerzitetu je također sastavni dio sistema UISBAX. Ovaj modul je namjenjen korisnicima koji rade u biblioteci univerziteta i on ubrzava i olakšava rad bibliteke, te praćenje stanja bibliotečkog fonda.

Modul za biblioteku obuhvata:

• unošenje autora
• unošenje tipova literature (udžbenici, stručna literatura, časopisi...)
• unošenje bibliotečkog fonda
• zaduživanje knjiga (student/profesor)
• pregled zadužene literature
• razduživanje studenata/profesora
• komunikaciju sa korisnicima putem poruka unutar informacionog sistema
Modul za finasije u sklopu sistema UISBAX je dodan radi lakšeg praćenja izmirivanja finasijskih obaveza studenata prema univerzitetu. Ovaj modul ne treba shvatiti kao finansijko računovodstvo, jer ovaj modul to nije. On ne sadrži kontni plan, niti prati sve finansije univerziteta. Ovaj modul je namjenjen onim korisnicima koji se bave finansijskim računvostvom, ali samo u dijelu koji se odnosi na određene finansijske obaveze studenata prema univerzitetu (npr. školarina).

Modul za finansijsku službu obuhvata:

• unošenje finansijskih zaduženja studenata
• odobravanja rabata po studentu i obračun rata (automatizovano)
• unošenje finansijskih razduženja studenata po izvršenim uplatama
• pregled dugovanja studenata (pojedinačno po studentu)
• pregled sumarnih dugovanja studenata (po fakultetu/odsjeku)
• štampanje izvještaja o prihodima po osnovu uplata studenata
• rekapitulacije uplata i dugovanja po fakultetima
• komunikaciju sa korisnicima putem poruka unutar informacionog sistema
Modul za studente je namjenjen svim studentima, bez obzira koji ciklus studiranja pohađaju. Ovaj modul je, slično kako i modul za nastavno osoblje, uređen u drugoj boji, u ovom slučaju brodo (crvena) boja.

Modul za studente obuhvata:

• pregled upisanih predmeta za školsku godinu
• uvid u termine predavanja, vježbi, rokova za zadaće i ispite
• uvid u osvojene bodove po osnovu prisustva, zadaća i ispita
• slanje (upload) zadaća
• prijava ispita
• pregled i skidanje (download) materijala za predmete
• slanje zahtjeva za izdavanje dokumenata
• pregled online index-a
• komunikaciju sa osobljem univerziteta i drugim studentima putem poruka unutar informacionog sistema
• pregled finanisijskih zaduženja i uplata
• pregled zaduženja i razduženja u biblioteci
• kalendar koji sadrži sve aktivnosti dodane u sistemu
• olakšan, jednostavan pregled aktivnosti / ocjena / predmeta kroz sve školske godine
• pregled maksimalno prilagođen svim rezolucijama (smartphone, tablet, desktop)

Naši korisnici o nama...

Lejla Tatarević, mag. oec.
Rukovodilac nastavne službe Sveučilište/univerzitet "Vitez"

Pouzdan, brz i funkcionalan sistem je ključ uspjeha svake organizacije. Iz ličnog iskustva mogu reći da je UISBAX kvalitetan sistem, jer osim što olakšava posao svih službi, studentima nudi mogućnost interakcije sa profesorima, asistentima i službama, te uštedu vremena. Također, nudi brz protok informacija, što je danas od izuzetne važnosti uzimajući u obzir situaciju u kojoj živimo, te česte intervencije koje ista iziskuje.
Kvalitetna podrška UISBAX tima je uvijek na raspolaganju 24/7.

Nehad Gaši, mag. inf. teh.
Rukovodilac IT službe Internacionalni univerzitet "Travnik"

Nastojeći da budemo najbolji u onome što radimo, neophodno je bilo da pratimo trendove i napredujemo u svakoj sferi. Za naš kvalitetan rad bio je potreban i kvalitetan sistem koji će moći da isprati sve potrebe Internacionalnog Univerziteta Travnik, uposlenika, i prije svega studenata. S toga, UISBAX sistem je bio pravi odabir. Jednostavan i jasan, a prije svega fukncionalan sistem omogućio je našim uposlenicima i studentima lakši svakodnevni rad te pristup potrebnim informacijama. Tim zadužen za sistem je uvijek na raspolaganju, te brzo i efikasno sprovodi naše ideje i želje oko prilagodbe sistema, kad je to potrebno.


Kontaktirajte nas

Zainteresovani ste za UISBAX sistem? Popunite formu ispod i zakažite prezentaciju.

Pošaljite nam e-mail

Naše sjedišteMaršala Tita, Zenica
RK Zeničanka, sprat 2., kancelarija br.6

Dežurni mobitel+387 61 108670

Dežurni Skypebakirc

LinkedIn/baxdev